ตารางนิทรรศการและกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ 2562

01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก”

28 มี.ค. - 12 พ.ค. 2562

ห้องนิทรรศการชั้น 9

นิทรรศการ "งอกงามความเดียวดาย"

04 เม.ย. - 28 เม.ย. 2562

People’s Gallery ชั้น 2

นิทรรศการ "20 Memoirs"

04 เม.ย. - 28 เม.ย. 2562

People’s Gallery ชั้น 2

นิทรรศการ "ศิรา-พัสตราภรณ์"

04 เม.ย. - 28 เม.ย. 2562

People’s Gallery ชั้น 2