กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ตอน ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน

24 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2561

ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L

AFTERTASTE EXHIBITION

30 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2561

People’s Gallery ชั้น 2

นิทรรศการ “เพื่อนเล่น”

30 พ.ย. - 28 ธ.ค. 2561

People’s Gallery ชั้น 2

กิจกรรม Please Touch Workshop (ศิลปะสัมผัสได้)

24 พ.ย. - 02 ก.พ. 2562

ห้อง Friends of BACC ชั้น 6

EARLY YEARS PROJECT #3 – ประกาศผล

25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2561

ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9