ห้องออดิทอเรียม

 

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 ขนาด 220 ที่นั่ง ใช้สำหรับกิจกรรมการประชุม บรรยาย สัมมนา แสดงละคร ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์