วันปิดทำการ และวันหยุดพิเศษ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หยุดทุกวันจันทร์ และช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์