ผู้บริหาร


 


 
ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 


คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที

รักษาการผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2551 - 2554, 2561)