สมัครงาน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง


ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ - บัญชี"

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์งานบัญชี และใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีได้
- ใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดทำรายงานการขายสินค้า / สรุปยอดขาย / บันทึกภาษีขาย
- จัดทำสต๊อกสินค้า
- จัดทำเอกสารทางบัญชี ออกใบวางบิล / แจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
- จัดเก็บเอกสาร จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง รับโทรศัพท์
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง "ผู้จัดการร้านค้า Bacc Shop"

คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง 
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการร้านค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ในระบบปฏิบัติงานร้านค้าปลีก มีความสามารถในการ แก้ไขปัญหา และใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ มองหาช่องทางการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
- ความซื่อสัตย์สุจริต วุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารงานร้านค้าของที่ระลึกของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- ติดต่อประสานงาน ศิลปิน ผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ สำหรับการผลิตสินค้าเฉพาะ
- จัดทำรายงานการขาย รายงานสินค้าคงเหลือ สภาพการขาย และผลการดำเนินงานของร้านค้า
- วางแผน และควบคุมการใช้งบประมาณ และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ใบสมัคร คลิกที่นี่


สมัครด้วยตนเองที่ 
ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ส่งเอกสารการสมัครงานที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524

---