โถงหน้าห้องสมุด

 

โถงหน้าห้องสมุด ชั้น L เป็นพื้นที่โล่งที่สามารถใช้จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ได้