ห้องนิทรรศการหลัก

 

ห้องนิทรรศการ อยู่ที่ชั้น 7,8 และ 9 มีพื้นที่แสดงศิลปะกว่า 3,500 ตารางเมตร