บริการพิเศษสำหรับผู้พิการ

  • ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

  • ปุ่มกดลิฟท์สำหรับผู้พิการทางสายตา

  • มีลิฟท์บริการทุกชั้น และลิฟท์เฉพาะสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุให้บริการตรงทางเข้าชั้น 3